Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Triển khai nội dung áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19

Tài liệu tuyên truyền (file âm thanh) do Bộ Y tế cung cấp phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.
Tải file âm thanh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Tại đây.