Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Năng lực xét nghiệm bệnh thủy sản

Năng lực xét nghiệm bệnh thủy sản

NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM BỆNH THỦY SẢN           Xét nghiệm Virus gây bệnh trên tôm giống, tôm thương phẩm, tôm bố...

Chi tiết
Năng lực phân tích, kiểm nghiệm vi sinh

Năng lực phân tích, kiểm nghiệm vi sinh

NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM SINH HỌC - Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong nước ăn uống;...

Chi tiết
Năng lực phân tích, kiểm nghiệm hóa

Năng lực phân tích, kiểm nghiệm hóa

NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM HÓA

Chi tiết