Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM TỈNH CÀ MAU                       Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm...

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM TỈNH CÀ MAU

           
          Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, được tổ chức lại theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

         
         I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

          1. Ban Giám đốc: 
          - Ông: Ks. Thiều Minh Khuyển - Giám đốc – 0941 345 445.
          - Ông: Ths. Lê Trung Nhân - Phó Giám đốc – 0949 887 814.
          - Bà: Ths. Lê Tố Trâm - Phó Giám đốc – 0974 075 162.
          2. Các phòng chuyên môn:
          - Phòng Tổng hợp nghiệp vụ;
          - Phòng Kiểm nghiệm;

          II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
          Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau có chức năng nghiên cứu, tổ chức hoạt động thử nghiệm, phát triển nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoạt động dịch vụ phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm đa ngành (gọi chung là thử nghiệm); quan trắc môi trường; đánh giá chứng nhận sự phù hợp; kiểm định giống nông nghiệp; tư vấn, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn; sản xuất, kinh doanh; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về khoa học và công nghệ, dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và các lĩnh vực dịch vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

          III. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG:
          - Cơ sở vật chất: Được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại như: Sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS - Gas Chromatography Mass Spectometry), hệ thống phổ nguyên tử  hấp thu (AAS), hệ thống Realtime PCR,...
          - Nguồn nhân lực: Có trình độ và được đào tạo sâu chuyên môn, cán bộ kỹ thuật tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trong và ngoài nước; năng lực thử nghiệm, kiểm nghiệm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng, phát triển vận hành hoạt động phòng kiểm nghiệm.
          - Năng lực kiểm nghiệm:
          + Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp ISO/IEC 17025: 2017 lĩnh vực hóa học, sinh học, mã số: VILAS 617.
          + Được Bộ Tài Nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu VIMCERTS 232.
          + Được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, mã số 79/2022/BYT-KNTP
          + Năng lực các lĩnh vực liên quan đã được Cục chuyên ngành đánh giá, chỉ định theo phạm vi lĩnh vực hoạt động.
          - Năng lực tổ chức chứng nhận sự phù hợp: Được Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chứng nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, quá trình phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, tại Quyết định số 179/QĐ-QLCL ngày 16/7/2019.

          1. Lĩnh vực sinh học
          a. Xét nghiệm bệnh động vật thủy sản:
          Xét nghiệm Virus gây bệnh trên tôm giống, tôm thương phẩm, tôm bố mẹ, nước nuôi trồng thủy sản,... bằng phương pháp Realtime PCR như:
          - Virus gây bệnh: Còi (MBV); Đốm trắng (WSSV); Đầu vàng (YHV); Hội chứng Taura (TSV); khối gan tụy (HPV); hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV); hoại tử gan tụy cấp (AHPND)/Bệnh tôm chết sớm (EMS);
          - Bệnh do ký sinh trùng; bệnh do vi khuẩn Vibrio spp.
          - Thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy,…
          Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai kiểm tra sàng lọc nhanh Virus gây bệnh Còi bằng phương pháp nhuộm Malachite green trước khi thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR.
          b. Phân tích, kiểm nghiệm lĩnh vực sinh học
          - Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong nước ăn uống; thủy sản và sản phẩm thủy sản; sản phẩm trứng; thịt; nhuyễn thể hai mảnh vỏ; khô và các sản phẩm từ khô; rau, quả, thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, môi trường nước, đất,…: tổng vi sinh vật hiếu khí; Enterobacteriaceae; Vibrio cholerae; E.Coli; Coliform; Staphylococcus aureus; Salmonella; Vibrio parahaemolyticus; Vibiro spp;...
          - Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.
          - Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo quy định của Bộ ngành có liên quan.
          2. Lĩnh vực hóa học
          a. Phân tích, kiểm nghiệm kháng sinh, hóa lý:
          - Phân tích các chỉ tiêu trong thủy sản và sản phẩm thủy sản;  thịt và các sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi,…: Chloramphenicol (CAP); Nitrofuran (AOZ, AMOZ); Trifluralin; Clenbuterol; Salbutamol; độc tố Aflatoxcin… Trong thủy sản và sản phẩm thủy sản;  thịt và các sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi.
          - Dư lượng thuốc trừ sâu họ Chlor, họ Phospho, họ Cúc, họ Carbamate; dư lượng thuốc diệt nấm, diệt cỏ.
          - Dư lượng kim loại nặng: As, Pb, Hg, …
          - Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất, …
          - Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.
          3. Lĩnh vực dịch vụ
         
- Tập huấn, trang bị kiến thức an toàn thực phẩm, ...

          - Đánh giá chứng nhận sự phù hợp (đánh giá chứng nhận hợp quy hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm);
          - Kiểm định, khảo nghiệm, chứng nhận chất lượng giống cây trồng;
          - Tư vấn, chuyển giao, đào tạo chuyên môn về phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm.