Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
           Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày...

          

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2018. Với nguồn nhân lực gồm 01 công chức, 27 viên chức và 02 hợp đồng lao động trong biên chế; trình độ chuyên môn gồm: 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 05 thạc sĩ, 22 kỹ sư, cử nhân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm tiếp nhận tài sản từ các đơn vị liên quan chuyển về, đã lắp đặt đồng bộ và đưa vào hoạt động có tổng giá trị trên 30 tỷ đồng. Trung tâm hiện đang hoạt động tại hai khu vực: khu I, chung với trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ; khu II, nằm bên trong khu II, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau một năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần vào thắng lợi chung của ngành khoa học và công nghệ của tỉnh. Cụ thể ở một số lĩnh vực như sau:

Kết quả hoạt động về dịch vụ phân tích, xét nhiệm, kiểm nghiệm, năm 2018, thực hiện được 1.392 mẫu với 5.052 lượt chỉ tiêu, đạt 101,04% kế hoạch.

 

TT

Lĩnh vực kiểm nghiệm

Thống kê các loại mẫu chủ yếu

2

Kiểm nghiệm mẫu hóa: được 3.079 chỉ tiêu

Nước (uống, sinh hoạt, sông,…), bột cá, tôm, chả lụa,  mật ong, chuối, mực, cá khô, mắm, dưa bồn bồn, bột cá, nước thải,…

3

Kiểm nghiệm mẫu vi sinh: được 1.344 chỉ tiêu

Nước (uống, sinh hoạt, sông,…), bột cá, tôm, chả lụa,  mật ong, chuối, bánh trung thu, mực, cá khô, mắm, dưa bồn bồn, bột cá, bánh kem, nước ngọt đóng chai, bún,…

4

Kiểm nghiệm mẫu bệnh thủy sản: được 629 chỉ tiêu

Tôm giống, tôm thịt, nước nuôi trồng thủy sản,…

Năng lực chung Phòng kiểm nghiệm hiện tại của Trung tâm đã được chứng nhận đạt ISO/IEC 17025: 2005 (mã số VILAS 617) “về lĩnh vực sinh học và hóa học” theo Quyết định số 128.2018/QĐ-VPCNCL ngày 19/3/2018. Trung tâm được cấp Giấy chứng nhận số 940/TĐC-HCHQ ngày 11/4/2018 và số 1702/TĐC-HCHQ ngày 22/6/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Giấy chứng nhận số 16/NCN-SKHCN ngày 13/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ cho lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ. Lĩnh vực xét nghiệm bệnh động vật thủy sản của Trung tâm đảm bảo năng lực thử nghiệm theo quy định Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp chứng nhận lĩnh vực thử nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005). Lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của Trung tâm đảm bảo năng lực thử nghiệm theo phạm vi được công nhận ISO/IEC 17025:2005 (quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015). Lĩnh vực dịch vụ quan trắc môi trường của Trung tâm đã được đánh giá theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014; hiện đang chuẩn bị bảo vệ kết quả đánh giá và đề nghị Tổng cục Môi trường ra quyết định công nhận.

Lĩnh vực công nhận đánh giá chứng nhận hợp quy của Trung tâm, đang thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tại các Cục chuyên ngành chứng nhận hoạt động và đánh giá, chỉ định; lĩnh vực kiểm định giống nông nghiệp đã đào tạo chuyên môn cho cán bộ, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận năm 2019.

Về hoạt động dịch vụ tập huấn trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đến nay được 22 lớp với 188 học viên tham dự, đạt 110% kế hoạch đề ra. Trung tâm còn hướng dẫn thực hành được 06 lớp về các chỉ tiêu hóa, vi sinh và xét nghiệm bệnh thủy sản cho sinh viên Trường Đại học Bình Dương (phân hiệu Cà Mau) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường năng lực cho đội ngũ viên chức của đơn vị theo nhu cầu nhiệm vụ năm, Trung tâm đã cử 58 lượt cán bộ kỹ thuật tham gia 14 khóa tập huấn theo kế hoạch đào tạo.

Ngoài ra, nhằm giới thiệu, quảng bá về các hoạt động của Trung tâm, đơn vị còn thực hiện 02 phóng sự trên chuyên đề Khoa học và Công nghệ; 01 phóng sự trên chuyên đề Kinh tế thủy sản.

Các hoạt động phân tích, kiểm nghiệm ở các lĩnh vực về bệnh tôm (tôm giống, tôm nuôi), bệnh gia súc, gia cầm; kiểm nghiệm mẫu nước phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản; kiểm nghiệm các chỉ tiêu về nước uống, nước sinh hoạt, nước thải; kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm,thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường,…; các doanh nghiệp căn cứ kết quả kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa,… Kết quả phân tích, kiểm nghiệm mẫu còn là cơ sở để các sở, ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch, giải pháp phù hợp nhằm chỉ đạo điều, hành phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả./.